Haber

Başkan Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Açıklamasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı

Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “2024 bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu miktar 2024 bütçemizin yüzde 14,4’üne tekabül ediyor.” söz konusu.

Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi ve Sayıştay raporlarına ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Bütçeyi vatandaşın refahını artıracak, verilen sözleri yerine getirecek, güven ve istikrar ortamını güçlendirecek bir yapıda hazırladıklarını belirten Yılmaz, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yatırımlara kaynak ayıran bütçenin bu doğrultuda tasarlandığını belirtti. toplumsal yapıyı güçlendiren önceliklere.

Yılmaz, bütçede toplumun tüm kesimlerinin ve ülkenin tüm bölgelerinin dikkate alındığını belirterek, “2024 bütçe döneminde temel önceliğimiz depremle yıkılan şehirlerimizi daha iyi bir şekilde restore etmek ve gelecekteki afet risklerini azaltmaktır.” ” Bu kelimeyi kullandı.

Bütçeyle makroekonomik ve fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, bütçenin aynı zamanda elektrik ve gıda arz güvenliği, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm gibi alanlarda Türkiye’nin elini daha da güçlendirecek yapıda olduğunu kaydetti.

Cevdet Yılmaz, “2024 bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu miktar 2024 bütçemizin yüzde 14,4’üne tekabül ediyor.” bilgiyi verdi.

Deprem giderleri

2024 yılında bütçede deprem harcamalarının yoğun bir şekilde yer aldığını belirten Yılmaz, bu kapsamda öngörülen ödeneğin 1 trilyon 28 milyar lira civarında olduğunu ifade etti.

Yılmaz, deprem harcamalarının bu yıl ve gelecek yıl bütçe açığının önemli bir kısmını oluşturacağını, 2025’ten itibaren bu harcamaların azalacağını belirtti.

Cevdet Yılmaz, Aydın’da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün arızalanması sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır dileyerek olayla ilgili gerekli soruşturmaların sürdüğünü söyledi. bu tür acı olayların siyasetin konusu olmaması gerektiğini ifade etti.

“Kürtlere en büyük haksızlığı yapmış olacaksınız”

Bazı HEDEP milletvekillerinin “savaş bütçesi” olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Yılmaz, Türkiye’nin “savaş” içinde olmadığını, sınırları içinde ve dışında terörle mücadele ettiğini vurguladı.

Bunun “Kürt düşmanlığı” olmadığının altını çizen Yılmaz, “Biz Kürt düşmanlığı yapmıyoruz, tam tersine PKK ile savaşıyoruz. PKK ile mücadeleyi ‘Kürt düşmanlığı’ olarak tanımlarsanız, Kürtlere en büyük haksızlığı yapıyor. PKK Kürtlerin temsilcisi değil, DEAŞ da Müslümanların temsilcisi değil.” .” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin Ortadoğu ve komşularındaki gelişmelere ilgi duymasının çok doğal olduğunu belirten Yılmaz, asıl sorgulanması gerekenin binlerce kilometre uzaktan emperyalist niyetlerle gelip bölgeyi dizayn etmeye çalışanlar olduğunu söyledi.

Yılmaz, Türkiye’nin “kimlik siyaseti” yapmadığını, ırkçı bir zihniyete sahip olmadığını, ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı çabalarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Bazı milletvekillerinin “Kürt vilayetleri” tabirini kullanmasını eleştiren Yılmaz, bir ilin etnik olarak tanımlanmasının gerçekçi bir yaklaşım olmadığının altını çizdi.

Düzenli göçle ilgili soruyu yanıtlayan Yılmaz, “Ağırlıklı olarak mesleki eğitimi geliştireceğiz, ihtiyaç duyduğumuz becerileri artıracağız, kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz. Bütün bunları yapmamıza rağmen ülkemizde belli alanlarda boşluk varsa bunu yaparız” dedi. Boşlukları rastgele değil, belirli bir analize dayalı olarak düzenli bir şekilde tespit edip ortadan kaldırmamız gerekiyor.” “İşgücümüze zarar vermeyecek, tam tersine milli gelirimizi artırarak toplumsal refahımıza katkı sağlayacak.” Sanki konuşuyordu.

Yılmaz, Türkiye’deki yabancılarla ilgili medyada dolaşan rakamların gerçek olmadığını belirterek, “Geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusu 3 milyon 264 bin 248, oturma izni olan yabancılar 1 milyon 136 bin 114, uluslararası koruma başvuru sahibi yabancılar ve yabancılar 1 milyon 136 bin 114. statü sahibi olanların sayısı ise 256 bin 573. Dolayısıyla ülkemizde “Toplam 4 milyon 656 bin 935 yabancı var.” bilgisini verdi.

Borçlanmayla ilgili soruyu yanıtlayan Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 34 seviyesinde olduğunu belirtti.

Yılmaz, vergi muafiyetleri, muafiyetleri ve indirimlerinin spor, kültür gibi alanların yanı sıra engelliler, esnaf ve çiftçiler, yatırım, üretim, istihdam, tarım, Ar-Ge, eğitim ve yurt içi tasarrufları geliştirenler gibi toplumsal kesimlere yönelik olduğunu vurguladı. ve sanat.

“Önlemlerimizin tüm yıl etkisini göreceğiz”

AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı’nın mali disipline büyük önem verdiğini belirten Yılmaz, bütçe açıklarını geçmişe göre çok daha düşük seviyelere indirdiklerini ve bunun istikrara katkı sağladığını söyledi.

Yılmaz, bütçe açığında bu yıl ve gelecek yıl süreksiz bir artış yaşandığını belirterek, önümüzdeki yıllarda daha istikrarlı bir yapının görüleceğini, bütçeyi faiz dışı fazla da veren bir yapıda yöneteceklerini kaydetti. dönemin sonu.

Bütçede birden fazla kalemin esnek olmadığını belirten Yılmaz, “Tasarruf genelgelerimiz var. Hazine ve Maliye Bakanımız aslında buraya gelen talepleri çok titizlikle inceliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir genelgesi var. Bunu kurumlarımıza hatırlatıyoruz. her fırsatta. Önemli olan verimliliktir.” Yani kamu harcamalarını kastediyorum.” Şöyle konuştu:

Yılmaz, “Özel Tüketim Vergisi ve KDV ne olacak?” sorusunu yanıtladı. “Şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Bütçede toplam rakamlar veriliyor. Bunların alt unsurlarının nasıl hayata geçirileceği belirtilmemiş. Dolayısıyla konular yıl içindeki değerlendirmelere bağlı.” Cevap verdi.

“Vergilerde yüzde 70’lik bir artış var. Bu nasıl oldu?” Soru üzerine Yılmaz şunları söyledi:

“Öncelikle bu sene bazı tedbirleri aldık. Gelir tedbirleri. Bütçemizi ayarlamak için. Bunların 2023’e etkisi yarım yıl oldu. Gelecek yıl gelir tedbirlerinin tüm yıl etkisini göreceğiz. Dolayısıyla kısmen Vergi gelirlerindeki artışımızın etkisi tüm yıl sürecek. Aldığımız tedbirlerin etkisini tüm yıl göreceğiz. “İkinci olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız tahsilatların hızlandırılması ve bu konuda dijital fırsatların kullanılması konusunda çalışıyor. Üçüncüsü, başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere kayıt dışı ekonomiyle ilgili ciddi bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. Dördüncüsü ise olağan fiyat artışlarını, enflasyonu ve tüketimi düşürmeyi hedefliyoruz. “Arttıkça gelirleri de etkiliyor ve artırıyor.”

“Merkez Bankamız dürüstlük içinde yönetme imkânına sahiptir”

Yıl ortasında yapılan düzenlemeyle Döviz Korumalı Mevduat’ın (KKM) bütçedeki kısmının Merkez Bankası’na devredildiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Daha önce modüler bir yapı vardı. Merkez Bankası bunun bir kısmını takip ediyordu, bir kısmını bütçeden takip ediyordu. Biz bütçedeki kısmını kesinleştirdik ve Merkez Bankası’na aktardık. Biz bununla ne yaptık? En azından biz yapıyoruz. Bütçedeki belirsizlikleri azalttık. Öngörülebilirliği artırdık. Daha bütünsel bir yönetime olanak sağladık. Bunu sağladık. Merkez Bankamız bütünlük içinde yönetme imkanı buldu. Ama bildiğiniz gibi Merkez Bankası’nın kamuyu aydınlatma kuralları ve açıklamalar. Bütçede farklı. Sanırım bir dış denetim var. Merkez Bankası Başkanımız muhtemelen Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklamıştır. Merkezi Yönetim Bütçesi kamu bütçesinin toplamıdır. Tamamını değil belli bir kısmını oluşturur. Burada, Merkez Bankası’nın döviz kuru istikrarını da gözeten ve bu konuda sorumlulukları olan bir kurum olarak KKM’yi yönetmesi, yine kur istikrarını gözeten bir anlayışla bu süreçleri BDDK ile birlikte yönetmesi daha anlamlıdır. Finansal piyasalar ve bankacılık sektörü. Sonuç olarak Merkez Bankası’nın kârlılığı, vergi ödeme ve ödememe sorunlarının yanı sıra toplam kamu istikrarını da etkileyecektir. “Burada önemli olan yönetimde birliğin sağlanması, daha etkin ve bütüncül bir yönetimin sağlanmasıdır.”

Görüşmelerin ardından komisyonda oylamayla 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi konularına geçildi. Daha sonra bütçenin birinci ve ikinci maddeleri ile kesinhesap kanun teklifleri okundu.

kumlu-haber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort